Back to All Events

26-05-2015--Welzijnsaudit: voer een concrete nulmeting uit op een halve dag

Doelstellingen

Ken je de huidige situatie van je welzijnsbeleid ten opzichte van de wetgeving? Hoever sta je? Wat mis je nog? Waar zitten je quick wins? Kortom: een doorlichting op het niveau van de organisatie (op het vlak van welzijn).

Deze audit heeft een heel concrete output:  “hoe overtuig je met twee slides je directiecomité in vijf minuten?” Dat is de ultieme kunst. In deze halve dag maak je een nulmeting en keer je huiswaarts met die twee essentiële slides.

Programma

  • Stapsgewijze doorlichting van de werking van jouw organisatie op welzijnsvlak

  • Identificatie van essentiële tekorten

  • Identificeren van quick wins

  • Vertaling van de eindresultaten naar een beeld dat jouw directie aanspreekt

Iedere deelnemer wordt vooraf gevraagd om bepaalde documenten mee te brengen naar de audit. Zo kan de output op maat gemaakt worden.

We kunnen deze welzijnsaudit ook samen met jou in je bedrijf doen. In een halve dag overlopen we de belangrijkste elementen, en gieten we die samen in een beeld dat jouw directie aanspreekt. Contacteer ons.

Praktisch

De groepen worden bewust klein gehouden (max 5 deelnemers) om veel interactie en persoonlijk contact mogelijk te maken.

Kostprijs

  • 150,-  euro (excl. BTW)
  • In de prijs zijn hand outs en koffie inbegrepen