Wij helpen je een stapje verder

Herken je dit?

 • Je zoekt een manier om de verschillende werkwijzen die je opstelde op elkaar af te stemmen en te laten samenwerken.
 • Je directie vraagt zich af hoe ver het bedrijf met de huidige werkwijzen afstaat van een OHSAS 18001/ ISO 9001 / ISO 14001-certificaat
 • (Potentiële) klanten vragen of je bedrijf een OHSAS 18001/ ISO 9001 / ISO 14001-certificaat heeft
 • Je staat voor de overgang naar de versie 2015 voor je ISO 9001- of ISO 14001-certificaat en je vraagt je af waar en hoe te beginnen
 • Een aantal extra interne auditoren opleiden zou van pas komen.

Nog werk aan de fundamenten? Neem een kijkje bij ons aanbod "Building a basic system".

Je bestaande, goed werkende, systeem nog beter maken? Neem een kijkje bij ons aanbod "Challenge your system".

 

Wat heb je nodig?

 • Een DRBS met net dat beetje meer, met echte systeemallures dus.
 • Een managementsysteem dat certificeerbaar is volgens ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 (milieu) of OHSAS 18001 (veiligheid, de toekomstige ISO 45001): : opzetten, doorlichten, verbeteren, GAP-analyses, interne audits, pre-audits, opleiden/bijscholen interne auditoren, integratie van diverse systemen, …
 • Omzetting van bestaande kwaliteits- en milieumanagementsystemen naar systemen van de toekomst, in de aanloop naar de vernieuwde versie 2015 van ISO 9001 & ISO 14001
 • Doorlichting van je bestaande systeem of systemen.
 • Geïntegreerde managementsystemen, over verschillende domeinen heen, met vooral veel aandacht voor wat echt werkt binnen jouw organisatie.
 • Opleiding "audit skills" van je interne auditoren.
 • Extra mankracht bij het uitvoeren van interne audits
 • Legal Compliance: opzetten van een systeem voor het opvolgen van conformiteit met welzijnswetgeving en/of milieuwetgeving
 • 5S: implementatie, begeleiding teams, borging in managementsystemen
 • Opzetten van een strategie voor de risicoanalyse
 • Coaching kwaliteitscoördinator bij het instappen in de functie

Wat vind je niet bij Konsilo?

 • Kant-en-klaar-voorverwarmde-kost-oplossingen.
 • Handboeken waar je enkel je eigen bedrijfsnaam nog moet invullen.
 • Hulp bij het voor de gek houden van een externe auditor, je werknemers, of -erger- jezelf.

Systematisch denken en werken: de thema's

#documentbeheer
#dashboaring-KPI
#interneaudits
#incidentenanalyse
#directiebeoordeling

#beleid
#risicobeoordeling
#procesbenadering
#doelstellingen
#opleidingenbeheer
#communicatie

Hoe helpen we je verder?

 1. Soms heb je net dat kleine steuntje in de  rug nodig voor je (preventie)beleid. Dan ondersteunen we punctueel. Jij doet het dagelijkse werk, wij dagen je uit om verder te gaan. We denken mee na over oplossingen die bij jouw organisatie passen, en helpen je de ontbrekende puzzelstukken verder uitbouwen.
 2. Veel ballen in de lucht te houden? Goochelen om alle puzzelstukken goed te laten samenwerken? Geen preventieadviseur ter beschikking wegens ziekte, pensioen, vertrek? Wij ondersteunen je extra. Tijdelijk, of op langere, meer continue basis.

Onze gratis downloads i.v.m. systematisch denken en werken

Change Management

Ook al het gevoel gehad dat je project perfect zou lopen als iedereen maar gewoon zou doen wat er van hem/haar verwacht wordt in het projectplan. En toch blijkt dat goede projectplan in de praktijk onvoldoende. Omdat elk project ook een vorm van verandering betekent.

Binnen Konsilo beseffen we dat de inhoud van de projectplanning niet het enige is dat in de gaten moet gehouden worden. Ook die andere projectpoot, het begeleiden van de verandering zelf, is nodig.

Daar waar relevant werkt Konsilo samen met een Change Manager. De gekozen benadering is het ADKAR (PROSCI-)model.

Doe nu zelf de test. Deze vragenlijst (coming soon!) geeft je een indicatie van de benodigde verandering binnen je organisatie voor het project dat jij in gedachten hebt.