Ondersteuning

advies

Veel ballen in de lucht te houden? Goochelen om alle puzzelstukken goed te laten samenwerken? Wij ondersteunen je. Tijdelijk, of op langere, meer continue basis.

Een correct advies. Gedragen door hopen ervaring en kennis. En met de voeten op de grond. Daar draait het toch om?

Samen op zoek naar de meest geschikte aanpak. Concreet, duidelijk en pragmatisch. Steeds in overleg. Steeds op maat. Dat is onze visie op advies. Onze werkwijze.

Het unieke aan Konsilo hierbij is:

 • Onze aanleg om mee te denken
 • Onze flexibiliteit inzake inhoud, data en locaties
 • Onze tweetaligheid
 • Ons respect voor de klant en de vaste wil om lange jaren een vaste leverancier te blijven
 • Onze betaalbaarheid

Konsilo biedt ondersteuning binnen de thema’s “welzijn op het werk”, “kwaliteit” en “milieu”. Wij horen graag wat jouw project is en of we je kunnen ondersteunen bij het behalen van je doelstellingen.

Konsilo heeft een uitgesproken eigen specialisme op:

 • managementsystemen (ISO9001 – ISO14001 – OHSAS18001 / ISO45001) en hun onderdelen
 • legal compliance
 • strategie voor de risicoanalyse
 • opzetten van een DRBS
 • doorlichting en audits
 • sociaal overleg
 • coaching van preventieadviseurs

Ons netwerk aan freelancers en partners staat garant voor de kwaliteit op de thema's “Welzijn op het werk”, “Kwaliteit” en “Milieu”.

Wij helpen jou op 3 niveaus:

- naar een stevig fundament: building a basic system
- naar een goed werkend systeem: building a premium system
- naar een excellent systeem: challenge your system

 

Met dit type projecten zijn we regelmatig (en graag) bezig:

 • Omzetting van bestaande kwaliteits- en milieumanagementsystemen naar systemen van de toekomst, in de aanloop naar de vernieuwde versie 2015 van ISO 9001 & ISO 14001
 • Legal Compliance: opzetten van een systeem voor het opvolgen van conformiteit met welzijnswetgeving en/of milieuwetgeving
 • ISO9001-14001, OHSAS 18001 en VCA: opzetten, doorlichten, verbeteren, GAP-analyses, interne audits, pre-audits, opleiden/bijscholen interne auditoren, integratie van diverse zorgsystemen, …
 • 5S: implementatie, begeleiding teams, borging in managementsystemen
 • Opzetten van een strategie voor de risicoanalyse
 • Coaching interne preventieadviseur bij de uitbouw van een DRBS en in de communicatie naar de werkgever
 • Coaching kwaliteitscoördinator
 • Coördinatie van veiligheidsopleidingen voor leidinggevenden
 • Individuele begeleiding/coaching van toekomstige preventieadviseurs (veiligheid niveau I en II, ergonomie, psychosociale aspecten) bij de uitvoering van hun afstudeerwerk
 • Begeleiding en coaching van preventieadviseur in opleiding
 • MVO-integratietraject opzetten voor de algemene werking van een KMO
 • Sensibiliseringssessies voor comités PBW
 • Optimaliseren van de werking van het comité PBW

Heb je nog een andere uitdaging voor ons? Contacteer ons en voor je het weet, werken we samen.