EN
 
FR
Konsilo-Kernteam

Konsilo-Kernteam

Konsilo

“Konsilo” als bedrijfsnaam ontstond in 2001. Het woord komt uit het Esperanto en betekent zoveel als “Advies”. Het adviseren in een verbindende taal is vanaf het begin de essentie. In 2007 werd Konsilo tot bvba omgevormd. 

Ir Myriam Van der Steen en Pascal Meyns zijn de twee eigenaars en drijvende krachten achter Konsilo bvba. Ze vormen een complementair team dat dezelfde visie trouw is.

Doorheen de jaren werden heel wat watertjes doorzwommen.

In 2018 werd het kernteam uitgebreid tot 4 personen. Samen met Stijn Indenhoek en An Melis bouwen we verder aan ons project.