Naam *
Naam

De vernieuwde Codex is er

Tien nieuwe KB's voor 10 nieuwe Boeken in de Codex:

  1. ALGEMENE BEGINSELEN
  2. ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG
  3. ARBEIDSPLAATSEN
  4. ARBEIDSMIDDELEN
  5. OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA
  6. CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE EN MUTAGENE AGENTIA
  7. BIOLOGISCHE AGENTIA
  8. ERGONOMISCHE BELASTING
  9. COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING
  10. WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN

 

Download hier meest recente versie van de volledige tekst en bespaar jezelf de zoektochten naar en doorheen het Belgisch Staatsblad.

Inhoudsopgave BS vernieuwde Codex