De vernieuwde structuur van de Codex
(goedgekeurd 28/4/2017, BS 02/06/2017)

BOEK I: ALGEMENE BEGINSELEN

 • Titel 1: Inleidende bepalingen
 • Titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid
 • Titel 3: Preventie van psychosociale risico’s op het werk
 • Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
 • Titel 5: Eerste hulp
 • Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongeval

 BOEK II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG

 • Titel 1: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 2: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 3: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 4: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
 • Titel 5: De externe diensten voor technische controles op de werkplaats
 • Titel 6: Laboratoria
 • Titel 7: Comités voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 8: Rechtstreekse participatie
 • Titel 9: De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

 BOEK III: ARBEIDSPLAATSEN

 • Titel 1: Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen
 • Titel 2: Elektrische installaties
 • Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
 • Titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer
 • Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
 • Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering

 BOEK IV: ARBEIDSMIDDELEN

 • Titel 1: Definities
 • Titel 2: Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen
 • Titel 3: Mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving
 • Titel 4: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
 • Titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

 BOEK V: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

 • Titel 1: Thermische omgevingsfactoren
 • Titel 2: Lawaai
 • Titel 3: Trillingen
 • Titel 4: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving
 • Titel 5: Ioniserende stralingen
 • Titel 6: Kunstmatige optische straling
 • Titel 7: Elektromagnetische velden

 BOEK VI: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE EN MUTAGENE AGENTIA

 • Titel 1: Chemische agentia
 • Titel 2: Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Titel 3: Asbest
 • Titel 4: Erkenning van asbestverwijderaars

 BOEK VII: BIOLOGISCHE AGENTIA

 • Titel 1: Algemene bepalingen

 BOEK VIII: ERGONOMISCHE BELASTING

 • Titel 1: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen
 • Titel 2: Beeldschermen
 • Titel 3: Manueel hanteren van lasten

 BOEK IX: COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING

 • Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen
 • Titel 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Titel 3: Werkkledij

 BOEK X: WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN

 • Titel 1: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
 • Titel 2: Uitzendarbeid
 • Titel 3: Jongeren op het werk
 • Titel 4: Stagiairs
 • Titel 5: Moederschapsbescherming