#Wablieft? Attest werken met voedingsmiddelen.

Ik ben misschien maar een simpele duif, maar kan iemand me misschien uitleggen hoe een medisch attest tegelijk niet verplicht, én wel verplicht kan zijn?

3 juli 2018: een KB (laten we het voor het gemak KB 1 noemen) wordt goedgekeurd dat het verplichte attest voor werken met voedingsmiddelen afschaft.

15 juli 2018: een KB 2 wordt goedgekeurd waarin een CAO algemeen bindend wordt verklaard. Die CAO betreft o.a., jawel, het verplichte attest voor werken met voedingsmiddelen.

1 augustus 2018: KB 1 verschijnt in het Staatsblad --> attest afgeschaft

2 augustus 2018: KB 2 verschijnt in het Staatsblad --> attest verplicht

Wablieft?

Ben jij klaar voor ISO 45001:2018?

goedkeuringFDIS.png

Positieve stemming over
de FDIS ISO 45001 !

(bron: ISO_FDIS_45001_Report_of_Voting.pdf)

De Final Draft (FDIS) van de nieuwe ISO 45001 kreeg een positieve stemming. De commentaren die er, o.a. vanuit de Belgische normcommissie binnen het NBN, nog kwamen zijn erg beperkt. Belangrijke wijzigingen zullen er nu niet meer gebeuren, hier en daar zullen wel nog enkele redactionele puntjes op de i gezet worden.

Dat betekent dat je er nu wel op kan vertrouwen dat de beslissingen en planning voor systeemaanpassingen op basis van de huidige FDIS, valide zullen zijn en blijven.

Een hele opluchting na een lange periode van intens debat.

Voor wie al een transitie voor ISO 9001 en/of ISO 14001 achter de rug heeft, zullen de aanpassingen zeker een belletje doen rinkelen.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is die i.v.m. timing. Wanneer vervalt je huidige OHSAS-certificaat, en is het haalbaar om tegen die datum je systeem omgetuned te hebben naar ISO 45001?

Dat geeft je alvast je tijdsframe.

Alles wat je nu nog moet doen, is de ISO 45001 overlopen en nagaan op welke punten jouw systeem bijsturing nodig heeft (hint: download ons stappenplan om je op weg te helpen).

Vind je het moeilijk om daar zelf over te oordelen? Nodig ons uit en we overlopen samen de aan te brengen wijzigingen op een halve dag. Daarna weet je perfect wat er nodig is voor de transitie van jouw systeem (gapanalyse), en kan je met een concreet actieplan naar je directie.

Konsilo nu ook door de FOD WASO gekend voor niveau III

Konsilo werd opgenomen op de lijst van geregistreerde instellingen op de site van de FOD WASO. Dat betekent dat we voortaan ook bij de FOD WASO gekend zijn als betrouwbare partner voor het opleiden van preventieadviseurs die een basisopleiding (de zogenaamde niveau III) nodig hebben.

Heb je plannen in die richting? Neem dan zeker contact op met ons, wij zorgen dat je met de nodige kennis van zaken aan de slag kan als preventieadviseur in C-bedrijven, of dat je met de nodige kennis van zaken die rol opneemt in je eigen bedrijf (D-bedrijven).